EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu täistekst

Publisher:
TNS Emor
Aasta:
2005
Võtmesõnad:
EL Phare, hinnang, riiklik integratsiooniprogramm
Manus:
141_149.pdf808.94 KB