Pealkiri:
EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu täistekst
Publisher:
TNS Emor
Aasta:
2005
Võtmesõnad:
EL Phare hinnang riiklik integratsiooniprogramm 
Manus:
141_149.pdf