EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu täistekst

Publisher:
TNS Emor
Год:
2005
Ключевые слова:
EL Phare, hinnang, riiklik integratsiooniprogramm
Файл:
141_149.pdf808.94 KB