Заголовок:
EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu täistekst
Publisher:
TNS Emor
Год:
2005
Ключевые слова:
ЭС Пхаре оценка государственная программа интеграции 
Файл:
141_149.pdf