Eestisse tagasipöördunutele kohanemist toetavad võrgustikukohtumised

Konkursi aeg 01.08.2019 00:00 - 25.08.2019 00:00
Kutse pakkumusele
Kood NK19ETK001
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Konkursi eesmärk:

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis.

Sellest tulenevalt korraldab Integratsioon Sihtasutus konkursi leidmaks huvilisi, kel on valmisolek panustada üle-eestilise tagasipöördujate kogemusvõrgustiku loomiseks.

Antud konkursi korras soovib Integratsioon Sihtasutus leida pakkujaid, kes nõustavad ja jagavad tagasipöördujatele infot Eesti eri piirkondades ning kel on tahe ja huvi toetada tagasipöördujate lõimumist kohalikku ellu.

Siseministeeriumi rändestatistika ülevaatest selgub, et 2017. aasta seisuga pöördus tagasi 8549 Eesti kodanikku (Siseministeeriumi rändestatistika ülevaade 2014-2018).

Nõuded pakkujale: Pakkumuse saavad esitada kõik Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud

Rahastaja: Kultuuriministeeriumi eraldatud riigieelarvelised vahendid

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustaja

+37253644172
kaire.cocker@integratsioon.ee