Avaliku sektori asutused ootavad taas eesti keelest erineva emakeelega tudengeid praktikale

Integratsiooni Sihtasutus käivitab novembris koostöös Kultuuriministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga praktikaprogrammi, mille raames pakuvad avaliku sektori asutused praktikakohti eesti keelest erineva emakeelega tudengitele. Programmi eesmärk on tutvustada noortele töövõimalusi riigiasutustes ja julgustada neid tulevikus kandideerima avaliku sektori ametikohtadele.

„Eestis on väga paljudest erinevatest rahvustest inimesi, kuid ministeeriumide töötajate hulgas on nende osakaal vaid ligi 3%. See tähendab, et oluliselt on pärsitud riigi võimekus teha otsuseid, mis võtaks arvesse kõiki Eesti elanikke. Mida mitmekesisema töötajaskonnaga avalik sektor on, seda laiapindsemat, ühiskonna kõiki vajadusi arvestavat poliitikat saame kujundada. Kõik noored, kellel on olemas vajalikud eeldused, peaksid programmi kandideerima, tehke oma hääl kuuldavaks!“ ütles Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Eesti keelest erineva emakeelega praktikante ootavad Siseministeerium, Välisministeerium, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Integratsiooni Sihtasutus. Praktikaülesanded on seotud näiteks kodanikuühiskonna, võrdsuspoliitikate, äridiplomaatia, värbamispoliitika, majanduse ja muude valdkondade teemadega.

Praktikapakkumiste ja kandideerimise tingimustega saab tutvuda veebilehel karjeravestonii.ee.

Kandideerida saavad erinevate õppesuundade tudengid, kellel on eesti keelest erinev emakeel. Eelduseks on väga hea eesti keele oskus, huvi valdkonna vastu, proaktiivne suhtumine ning valmisolek põnevaks väljakutseks.

Praktika näeb ette nii meeskonna- kui iseseisvat tööd, kaasates praktikanti võimalikult palju asutuste igapäevasesse töökorraldusse. Kokkuleppel on võimalus nii paindlikuks tööajaks kui ka kaugtööks. Lisaks praktika läbimisele saavad praktikandid võimaluse osaleda koolitustel, mis aitavad paremini valmistuda tulevaseks karjääriks.

„Eesti keelest erineva emakeelega tudengitele suunatud praktikaprogramm on hüppelauaks neile, kes on huvitatud avaliku sektori tööga tutvumisest, kuid ei ole kindlad, kas nende teadmised ja oskused on selleks piisavad. Julgustame noori meie praktikaporogrammist osa võtma ja oma karjääriplaane seeläbi avardama,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. „Riigisektor saab aga täiendavaid teadmisi selle kohta, kuidas näevad nende valdkonda eesti keelest erineva emakeelega Eesti noored,“ lisas Irene Käosaar.

Praktikprogramm toimub juba teist korda. Kevadel läbis erinevates ministeeriumides, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis praktika kokku 13 vene, eesti-vene, saksa ja türgi emakeelega noort.