TYPA trüki- ja paberikunsti keskuse haridusprogramm A2+

30.05.2024 17:30 - 19:45
MTÜ TYPA (Tartu Ülikooli peahoone taga Gustav II Adolfi monumendi juures)
  • Language level required: A2+
  • Location: MTÜ TYPA Tartu Ülikooli peahoone taga Gustav II Adolfi monumendi juures
  • Time: 30.05.2024 kell 17:30 - 19:45
  • Format: Educational program

Programmi nimi: “Silmapilk ja sõnajada”
Sisukirjeldus: Tutvume trüki- ja paberiajalooga.

30. mai kohtumisel viime Tartu linnas läbi tuuri, mille käigus tutuvustame Tartu trükikodasid. NB! Ekskursioon saab alguse Tartu Ülikooli peahoone taga Gustav II Adolfi monumendi juures.
Haridusprogrammi eesmärk on tutvustada Eesti visuaal- ja kirjakultuuri läbi erinevate käeliste ja kunstiliste tegevuste ning samal ajal anda võimalus täiendada oma eesti keele oskusi arutledes, kirjutades ja kuulates.

Kontakt: Ello Varjas e-post: [email protected] või tel 56828117

-----------
Vähese keeleoskusega täiskasvanutele eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks loodud haridusprogramm. Eesmärgiks tutvustada Eesti kultuuriruumi. Läbi kuulamise ning lugemisülesannete toetakse algtasemel keeleoskaja püüdlust mõista eesti keelt. Lisaks julgustatakse programmis osalejaid läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Haridusprogrammi rahastatakse: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“.

Registration: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14357?lang=en

NB! You can register for the events through the Integration Foundation's self-service, which you can enter using an ID card, Mobile-ID or Smart-ID. Please see the user guide:https://integratsioon.ee/iseteenindus