Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogramm A2+

19.06.2024 17:30 - 19:45
Tartu Ülikooli muuseum (Uppsala 8, Tartu)
  • Language level required: A2+
  • Location: Tartu Ülikooli muuseum Uppsala 8, Tartu
  • Time: 19.06.2024 kell 17:30 - 19:45
  • Format: Educational program

Programmi nimi: „Tee teadmisteni Eesti kultuurist ja pärandist rahvusvahelises rahvusülikoolis“ A2+

Sisututvustus: Haridusprogramm toimub Tartu ajaloolises, 1810. aastal ehitatud tähetornis. Programmis tutvume ajalooliste teleskoopide ja näitustega, saame osa planetaariumietendustest ja hea ilma korral vaatame läbi spetsiaalse teleskoobi Päikest. Lisaks ekskursioonile saab lahendada mängulisi ülesandeid.

Ekskursioon Tartu tähetorni näitustel ja ruumides, sealhulgas planetaariumis.
Tartu ajalugu, sümbolid ja maamärgid (toomkirik, ülikooli peahoone, tähetorn).

Lisainfo: [email protected], tel 52 96113

-----------
Vähese keeleoskusega täiskasvanutele eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks loodud haridusprogramm. Eesmärgiga tutvustada Eesti kultuuriruumi. Läbi kuulamise ning lugemisülesannete toetakse algtasemel keeleoskaja püüdlust mõista eesti keelt. Lisaks julgustatakse programmis osalejaid läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Haridusprogrammi rahastatakse: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“.

Registration: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14403?lang=en

NB! You can register for the events through the Integration Foundation's self-service, which you can enter using an ID card, Mobile-ID or Smart-ID. Please see the user guide:https://integratsioon.ee/iseteenindus