<dt>Title: </dt><dd> Standardi EVS 807:2004 kasutamine kinnisvara korrashoiu korraldamisel. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile</dd>
Title:
Standardi EVS 807:2004 kasutamine kinnisvara korrashoiu korraldamisel. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile
Author:
Meelis Pääro
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2008
Released:
Tallinn
Keywords:
teaching material bilingual education vocational education 

Õppematerjal esitab kokkuvõtlikult kinnisasjade (tavakeeles öeldakse kinnisvara) korrashoiu korraldamise alused, mis lähtuvad riikliku standardi põhimõtetest.

Elus tuleb korrashoiu osapoolte vahel mõnikord ette arusaamatusi, kuna „rahvalikke“ väljendeid mõistetakse erinevalt ja eestikeelsetele terminitele puuduvad üksühesed võõrkeelsed vasted. Loodetavasti aitab käesolev õppematerjal kinnisvarahooldajate asjatundlikkust tõsta. Õppematerjal on abiks alale pürgivale inimesele, seal tegutsevale praktikule ja ettevõtjale ning koolitajale.