Narva-Tallinn õppereis A2+

07.10.2023 07:00 - 20:00
Õppekeskus OÜ (Peetri plats, Narva linn)
  • Language level required: A2+
  • Location: Õppekeskus OÜ Peetri plats, Narva linn
  • Time: 07.10.2023 kell 07:00 - 20:00
  • Format: Study Trip

Tutvume Eesti pealinnas meie ajaloo ja kaasaegsete kultuuriga – külastame keskaegset vanalinna ja Niguliste kirikut, uhket Estonia teatrit ning Tallinna Linnamuuseumi ja Lauluväljakut. Kõigi tegevuste käigus õpime ja harjutame eesti keelt ning kogume kultuurielamusi! Lisainfo: Janus Paurmanilt e-posti aadressil [email protected].

----
Õppereisi päevakava

7.00 Väljasõit Peetri platsilt Narvast
7.20 Sillamäe bussijaam
7.45 Jõhvi bussijaam
10.00 – 12.15 Vanalinn ja Niguliste kiriku külastus
12.15 – 13.00 Lõuna
13.00 – 15.15 Estonia teatri külastus ja Tallinna Linnamuuseumi külastus
15.15 – 16.45 -Lauluväljaku külastus
17.00 -Tagasisõit Narva
20.00 - Narvas Peetri platsil

Õppereisid on suunatud nendele inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad eesti keelt praktiseerida; külastada kultuuriloolisi paiku ning muuseume, etendus- jt kultuuriasutusi, mis aitavad mõista eesti kultuuri eripära ja traditsioone.

Õppereisi viib läbi Õppekeskus OÜ.

Üks inimene saab erinevatel õppereisidel osaleda kuni neli korda. Korraldajal on õigus enam kui neljal õppereisil osalemine tühistada.

Õppereisi rahastamisallikas: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Registration: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/13547?lang=en

NB! You can register for the events through the Integration Foundation's self-service, which you can enter using an ID card, Mobile-ID or Smart-ID. Please see the user guide:https://integratsioon.ee/iseteenindus