Kultuuriliste erinevuste konstrueerimine meedias: õppematerjal koolidele

Author:
Kristina Veidenbaum, Halliki Harro-Loit, Kadri Ugur, Valeria Jakobson, Mare Räis
Publisher:
Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja Kommunikatsiooni Instituut, Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2007
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9699-5-3 (CD-ROM); 978-9985-9699-6-0 (trükis)
Keywords:
CD, õppematerjal, kultuurierinevused, meediaõpetus, üldharidus
Description

Uue meedia-alase õppematerjali koostajad usuvad, et arutledes koolitunnis, miks ajakirjanikud panevad kokku ja lugejad-vaatajad-kuulajad omakorda tõlgendavad uudiseid erinevalt, hakkavad õpilased paremini mõistma kultuurilist mitmekesisust.

CD ja trükis „Kultuuriliste erinevuste konstrueerimine meedias“ on suunatud eesti ja vene õppekeelega gümnaasiumidele. CD-l on ära toodud kuus teleuudist ning nende analüüsid, mis näitlikustavad hästi, millisel viisil ajakirjanikud sündmust uudisväärtustavad.

Näidismaterjal ärgitab koolitunnis uurima:

  • uudiseid kui konstruktsioone;
  • enda ja teiste õpilaste tõlgenduserinevusi;
  • kuidas erinevad taustteadmised või nende puudumine mõjutavad uudiste interpreteerimist.