Keevitus. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile

Author:
Tatjana Karaganova
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2008
Released:
Tallinn
Keywords:
teaching material, bilingual education, vocational education
Description

Eesti tööstuses mängivad tähtsat rolli masinaehitusettevõtted, laevaehitus ja metallkonstruktsioonide tootmine. Muukeelsete tööliste ettevalmistuses on olnud ilmne vajadus õppematerjali järele, mis aitaks neil sulanduda eestikeelsesse töökeskkonda ning saada aru tehnilistest eestikeelsetest dokumentidest.

Õppematerjal on mõeldud vastaval erialal kasutatavate terminite omandamiseks, tootmisprotsessi ülesannetest ja eesmärkidest arusaamiseks ning eestikeelses töökeskkonnas hakkamasaamiseks. Antud õppevahendis on peatükkide kaupa välja toodud keevitusega seotud terminoloogia: käsikaarkeevitus, gaaskeevitus, keevitamine sulamatu elektroodiga kaitsegaasi keskkonnas, volframelektroodiga keevitamine argoonis. Keevituse õppematerjali näitlikkus ja lihtsus aitavad kergelt täiendada oma eesti keele sõnavara ja rakendada saadud teadmisi praktilises töös.