Keelehärm

Author:
Helle Metslang, Ingrid Krall, Renate Pajusalu, Kristi Saarso, Elle Sõrmus, Silvi Vare
Publisher:
TPÜ Kirjastus
Year:
2003
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-58-278-0
Keywords:
teaching material, estonian language training, handbook, teacher training
Description

Eesti keele probleemsete piirkondade käsiraamat on mõeldud ennekõike õppematerjaliks eesti keele kui võõrkeele õpetajate koolitamisel ning töötavate õpetajate täiendusõppes, sobides ühtlasi ka muudele eesti keelega tegelejatele. Raamat sisaldab valikulise ülevaate eesti keele peamistest ohupiirkondadest sõnavaras, vormimoodustuses ja lauseõpetuses. Oluliseks on peetud keelendite ja nende osiste vahelistes seostes orienteerumist – õigete seoste tundmist ja automatiseerumist ning väärseoste vältimist. Kasutajalt eeldatakse süstemaatilisi baasteadmisi eesti keele kohta.