Contest period 13.03.2018 00:00 - 19.04.2018 00:00
Code RK18TYK001
Organizer: Rakenduskeskus

Vabariigi Valitsuse regionaalpoliitika osana soovib riik oma haldusalas olevaid töökohti kolida väljapoole pealinna eesmärgiga tuua riik inimestele lähemale ning pakkuda kõrgelt haritud inimestele töövõimalusi kodukandis. Sellega seoses viiakse Integratsiooni Sihtasutuse struktuurimuudatuse käigus enamik töökohti Tallinnast Narva. Sihtasutuse Tallinna esindus kolib ühisele pinnale Tallinnasse loodava eesti keele majaga.

 

Vabariigi Valitsus on kinnitanud, et riik tagab kehtestatud keelenõuete täitmiseks vajaliku ja kvaliteetse eesti keele õppe kättesaadavuse ning selleks rajatakse Narva ja Tallinnasse eesti keele majad, mis korraldavad tasuta eesti keele kursusi, töötavad välja õppe- ja metoodilisi materjale jms. Keelemajad on mõeldud Narva ja Tallinna ning nende lähiümbruse muu emakeelega Eestis püsivalt elavatele täiskasvanud elanikele, kes vajavad eesti keele õppes tuge. Tallinna eesti keele majast peaks saama sõlmpunkt eesti keelest erineva emakeelega inimestele, kes soovivad õppida ja praktiseerida eesti keelt ning osa saada eesti kultuurist laiemalt.

 

1. novembril 2018 avatakse eesti keele maja Tallinnas. Seetõttu otsib Sihtasutus tööruumideks üüripinda, mis rahuldaks organisatsiooni erinevaid vajadusi sümbioosis ning antaks Sihtasutusele üle hiljemalt 01.10.2018.

 

Konkursi tähtaeg: 19.04.2018 kell 15.00

Konkursi dokumendid:

Konkursijuhend
Lisa 1: Tehniline kirjeldus
Lisa 2.1 Juriidilisest isikust pakkuja kirjaliku kinnituse vorm
Lisa 2.2 Füüsilisest isikust pakkuja kirjaliku kinnituse vorm
Lisa 3 Hindamiskriteeriumid
Lisa 4: Pakkumuse vorm
Lisa 5: Maksumuse vorm
Lisa 6: Üürilepingu projekt
Lisa 6.1: Üürilepingu projekt lisa 2 projekt
 

Iris Järv

finantsspetsialist

Rakenduskeskus

iris.jarv@integratsioon.ee

659 9029