<dt>Title: </dt><dd> Integratsiooni kontseptuaalsed alused ja parimad praktikad</dd>
Title:
Integratsiooni kontseptuaalsed alused ja parimad praktikad
Author:
Hill & Knowlton Eesti AS (koostaja)
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2008
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9912-3-7
Keywords:
citizenship multiculturalism newly arrived immigrants collection of articles integration integration education lõimumiskava intercultural dialogue conference development plan 
File:
159_180.pdf

18. ja 19. oktoobril 2007 toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents „Integratsiooni kontseptuaalsed alused ja parimad praktikad”, mis keskendus Eesti integratsioonipoliitikale ja selle võimalikele arengusuundadele.

Konverentsi peaeesmärgiks oli analüüsida 2008-2013 lõimumiskava eelnõud. Kokku võttis konverentsist osa üksteist rahvusvahelist teadlast, kes kahe päeva jooksul jagasid oma mõtteid ja visioone erinevatest integratsiooni puudutavatest aspektidest ning väljakutsetest, mida mitmekultuurilisus rahvusriigile püstitab. Konverentsi mitmekesine arvamuste ja mõtete kooslus andis väärtuslikke mõtteid ja ideid, mis olid toeks uue lõimumiskava koostamisel ning mis kindlasti aitavad ka tulevikus kaasa Eestis toimuvate protsesside ja arengute hindamisel. Käesolev kogumik koondabki endas kõiki sellel konverentsil kõlanuid ettekandeid ja arvamusavaldusi.