Eesti Politseimuuseumi haridusprogramm A2+

17.06.2024 17:15 - 19:45
SA Virumaa Muuseumi Eesti Politseimuuseum (Tallinna 3, Rakvere)
  • Language level required: A2+
  • Location: SA Virumaa Muuseumi Eesti Politseimuuseum Tallinna 3, Rakvere
  • Time: 17.06.2024 kell 17:15 - 19:45
  • Format: Educational program

Programmi nimi: „Turvaliselt Eestis“

Sisukirjeldus: Tutvustatakse Eesti politsei toimimist ja seeläbi siinses ühiskonnas kehtivaid väärtuseid. Politseimuuseumi ekspositsioonis ja välialal toimuvate praktiliste ja interaktiivsete tegevuste abil omandavad osalejad lihtsamat sõnavara, mis on seotud siseturvalisusega ja liiklusega. Erinevate tegevuste kaudu õpitakse tundma politseitööd ja ohutu liiklemise põhitõdesid.
Kontakt: Sandra Suviste e-mail: [email protected]

-----------
Vähese keeleoskusega täiskasvanutele eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks loodud haridusprogramm. Eesmärgiks tutvustada Eesti kultuuriruumi. Läbi kuulamise ning lugemisülesannete toetakse algtasemel keeleoskaja püüdlust mõista eesti keelt. Lisaks julgustatakse programmis osalejaid läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Haridusprogrammi rahastatakse: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“.

Registration: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14401?lang=en

NB! You can register for the events through the Integration Foundation's self-service, which you can enter using an ID card, Mobile-ID or Smart-ID. Please see the user guide:https://integratsioon.ee/iseteenindus