<dt>Title: </dt><dd> Eesti keel varakult selgeks mängides, lauldes ja suheldes!</dd>
Title:
Eesti keel varakult selgeks mängides, lauldes ja suheldes!
Publisher:
MEIS
Year:
2006
Released:
Tallinn
Keywords:
information material estonian language training pre-school education 
File:
43_48.pdf

Eesti keele õpet tutvustav kakskeelne materjal lapsevanematele. Trükitud paralleeltekstina nii eesti kui vene keeles. Vastuseid püütakse anda järgmistele küsimustele:

  • Millal on otstarbekas alustada võõrkeele õppimist ja kuidas mõjub varajane keeleõpe lapse emakeele arengule ja üldisele vaimsele arengule?
  • Millist metoodikat kasutatakse varases keeleõppes?
  • Mida teha selleks, et aidata last uue keele omandamisel?
  • Kuidas teha koostööd lasteaiaõpetajatega?
  • Mida saan mina lapsevanemana teha, et last eesti keele omandamisel aidata?

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •