E-õppekursus „Akadeemiline väljendusoskus insenerierialade üliõpilastele“

Author:
Kaire Viil, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži eesti keele õpetaja
Publisher:
E-õppekursus on loodud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" toel
Year:
2013
Released:
Kohtla-Järve
Link:
https://moodle.e-ope.ee/login/index.php
Keywords:
eesti keele õpe, kakskeelne õpe, kõrgharidus, veebipõhine õpe, õppematerjalid, Euroopa Sotsiaalfond
Description

Kursuse eesmärgid on:

1. pakkuda õppijatele võimalust omandada akadeemiliseks toimetulekuks ning igapäevaseks tööeluks vajalikul tasemel eesti keele oskust, täiendada ning kinnistada kontakttundides omandatud teadmisi;

2. arendada erialakeelt ning akadeemilise keele oskust, kinnistada erialaterminoloogiat;

3. arendada keelelist ja kommunikatiivset pädevust ning seeläbi kutsealaseid oskusi;

4. arendada nelja osaoskust (erialaste ja akadeemiliste tekstide lugemine, erialakeele ja akadeemiliste miniloengute kuulamine, akadeemiliste tekstide kirjutamine, rääkimine).

 

Kursuse maht on 48 tundi. Igas õppemoodulis on nelja osaoskust arendavad ülesanded C1 tasemel.

 

E-õppekursusel käsitletakse järgmisi  teemasid:

1. Akadeemilise stiili erijooned

2. Tehnoloogilised skeemid

3. Riskid ja ohutustehnika

4. Keskkonnakaitse

5. Jäätmekäitlus ja ohtlikud jäätmed

6. Kus saab veel minu eriala õppida?

7. Uurimistööd minu erialavaldkonnas

8. Kokkuvõtete kirjutamine artiklite põhjal

 

Kursus on loodud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži insenerierialade üliõpilastele, kuid kursust on võimalik läbida igal soovijal iseseisvalt. Kui Moodle keskkonna kasutajaprofiil on loodud, siis sellele kursusele on ligipääs igale huvilisele.