Avatud noortekeskuste arendamine mitmekultuurilises ühiskonnas: Arenduskava koostamise, rakendamise ja hindamise käsiraamat

Author:
Kaidi Holm, Jelena Jedomskihh, Keit Kasemets, Liis Kasemets, Tarmo Pikner
Publisher:
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Year:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9949-10-534-X
Keywords:
Estonia, handbook, multiculturalism, work with youth
File:
60_67.pdf1.09 MB
Description

Käsiraamat annab praktilisi juhiseid strateegiliseks planeerimiseks ja igapäevaseks juhtimiseks, samuti mitmeid meetmeid integratsioonitööks. Käsiraamatut retsenseerisid EANK Ühenduse juhatuse liikmed. Käsiraamat on kasutamiseks üles pandud Integratsiooni Sihtasutuse ja EANK Ühenduse koduleheküljel. Samuti on käsiraamatust valminud 130 paberkandjal koopiat ning 60 CD-Rom’il koopiat, mis on jagatud 115 avatud noortekekusele üle Eesti. Mõned eksemplarid käsiraamatust on ka Integratsiooni Sihtasutusel.