Ootame oma meeskonda kohanemise valdkonna juhti

Süsteemne tegutsemine on Sinu firmamärk? Tule meile kohanemise valdkonna juhiks!

Siin hoolitsed Sa hiljuti Eestisse saabunud inimeste sujuva ühiskonda sulandumise eest ning Sinu tööks on ...  

 • uussisserändajate kohanemisprogrammi toimimise ja arendamise eest vastutamine,   
 • värskelt Eestisse saabunute kohanemist ja hilisemat lõimumist toetavate teenuste ja valdkonna partnerlussuhete arendamine,   
 • kohalikele omavalitsustele teavitustegevuste planeerimine ja korraldamine, 
 • oma valdkonna riigihangete sisuline ettevalmistamine.   

 

Sobitud täiuslikult meie puslesse, kui ... 

 • Sa oled varemgi projekte juhtinud,  
 • Sul on kõrgharidus,   
 • oled kohanemis- ja lõimumisvaldkonnaga kokku puutunud,   
 • välisfondide mainimine toob Su näole mõistva ilme,     
 • oskad puhast eesti keelt, 
 • saad hakkama ingliskeelse, ideaalis ka venekeelse suhtlusega. 
 • Sulle meeldib ka keerulisemate väljakutsetega rinda pista. 

 

Sinu töörõõmu aitavad luua …  

 • võimalust panustada Eesti kujundamisse riigiks, millest unistanud oled,     
 • mõnus kaasaegne kontor Tallinna või Narva südames,   
 • tervise, pere ja enesearengu väärtustamine kollektiivis,  
 • erineva emakeele, vanuse ja teekonnaga inspireerivad kolleegid,   
 • võimalus vahel kodukontoris töötada,  
 • vabadus ja vastutus tööotsustes,  
 • avardavad meeskonnategevused,  
 • asjatundlik ja koostööd väärtustav kollektiiv, kus töötajate rahuloluindeks on 93. 

 

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile [email protected] hiljemalt 22. märtsil märksõnaga „kohanemise valdkonna juht“. 

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma varasemat töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov. 

Lisainfo: Viola Läänerand-Moisto, tel 555 11041.