Taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogramm 2021

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Организатор: Integratsiooni Sihtasutus

Eesmärk. Taotlusvooru eesmärgiks on tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt Eestiga.

Projekti toetusprogrammiga toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa eesti identiteedi säilimisele välismaal ning toetavad Eesti head kuvandit, samuti suurendavad Eestis teadlikkust diasporaa tegevustest.

Projekti toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • väliseesti kultuuri-, äri-, teadus- ja teiste temaatiliste projektide, ürituste ja festivalide korraldamist, sh tegevusi noortele ja noortega;
  • koostööprojekte, mis toetavad ühtekuuluvustunnet Eesti ja väliseesti kogukondade vahel;
  • Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmist diasporaa tegevustest.

 

Taotlusvoorul saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru eelarve on 54 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30.11.2021 kell 23.59.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjaga aadressile [email protected]. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjaga aadressile [email protected] (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata allkirjaga paberil taotluse posti teel. 

Document
Document

 

Taotlusvooru aluseks on Integratsiooni Sihtasutuse poolt kinnitatud Eesti väliskogukondade omaalgatuslik projektide toetusprogramm 2021 Taotlusvooru juhend: 

 

Taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt Microsoft Teamsi keskkonnas 17.11.2021 kell 17.00 – 19.00. Infopäeval osalemiseks palume eelnevalt registreeruda e-posti teel: [email protected]. Infopäeva Teams'i link saadetakse registreerunud osalejatele päev varem.

Personaalseks nõustamiseks saab ühendust võtta:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 659 9031
[email protected]

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
+372 659 9029
[email protected]

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

Välisministeerium

Organisation/name Contributed to Sum
1. Vironkielisen opetuksen seura Soome eesti laste kirjutamisvõistlus „Mõtlen koolist“ ning võistluse lõppüritus ja emakeelepäeva tähistamine 3 000.00 EUR
2. Varsinais-Suomen Viro-keskus ry Öökuninganna ühendab Soome ja Eesti teatrihuvilised 2022 1 906.00 EUR
3. Eesti Selts Belgias Eesti lasteteater Belgias 1 695.00 EUR
4. Stockholms estniska sångkör/Stockholmi Eesti Segakoor Instrumentalistide kaasamine Stockholmi Eesti Segakoori talvekontserdile 1 080.00 EUR
5. Helsingin Helmet ry Soome-eestlaste rahvatantsurühmade võrgustiku koostööprojekt SOOME KOLME KANDI LOOD 2022 1 000.00 EUR
6. Seedrioru Estonian Summer Camp Seedrioru Pre Camp Estonian Festival/Eesti Eel Laager Seedriorus 3 000.00 EUR
7. Sihtasutus Eesti Mälu Instituut Näituse: „Eestlaste vastupanu Nõukogude kommunistlikule okupatsioonile siin- ja sealpool raudset eesriiet“ ettevalmistamine. 4 000.00 EUR
8. Estonians Union of Georgia EESTI JUURED Mu isamaa on minu arm - Eesti ja Gruusia sõprus 3 500.00 EUR
9. Tuglas-seura ry Eesti Soomes. Tuglase Seltsi 40. aastapäeva ja eesti-soome kultuurikoostöö tähistamine kontsertaktuse ja kakskeelse ajakirjaga. 3 000.00 EUR
10. Realworld Pictures Vabadusevõitlus Välismaal 1950-1991 Lühi Dok Film 3 500.00 EUR
11. Arteesia A.s.b.l. ry Euroopa Eesti Lastekoor teel XIII noorte laulupeole – I etapp 1 990.00 EUR
12. Eesti rahvatantsijad Helsingis ry Ülelahedate kevadine tantsupäev Helsingis 2 000.00 EUR
13. Estonian Studies Centre Sämplimise ja remiksimise koolitus Toronto eesti noortele 2 000.00 EUR
14. MTÜ Tartu Loomemaja Eesti Koolid Euroopas 3 660.00 EUR
15. Eesti Maja Hollandis/Estse Huis in Nederland Eesti keele ja kultuuri laager Hollandis 4 000.00 EUR
16. Mittetulundusühing Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik Eestluse uus jõud. Kohtumine aktiivnoortega 2022. 3 500.00 EUR
17. Estonian Society of Sydney Inc Sõrve eesti lastelaager Sydneys 4 011.00 EUR
18. Soome Eesti Noored ry SEN Noortevõrk 1 000.00 EUR
19. Rootsi Eestlaste Liit Eesti Noored Rootsis poiste jalgpalliklubi ja tütarlaste võrkpalliklubi 1 718.00 EUR
20. Tampere Eesti Klubi Eestikeelne haridusseminar Tamperes 2022 „Kogemusi erilise lapse õpetamisel emakeeletundides Soomes“ 840.00 EUR
21. Ecole Estonienne de Paris/Pariisi Eesti Kool Koolituspäev koos Maili Liineviga 1 100.00 EUR
22. Rootsi Eestlaste Liidu Stockholmi osakond / Stockholmsavdelning i Sverigeesternas Eesti Vabariigi 104. aastapäev „Eesti, mu südame sünnimaa“ 2 500.00 EUR

Дополнительная информация:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 659 9031
[email protected]