Otsime partnereid eesti keele ja kultuuri tundmise klubide korraldamiseks

Integratsiooni Sihtasutus otsib partnereid eesti keele ja kultuuri tundmise klubide korraldamiseks perioodil 01.04.2021 – 31.01.2022.

Kokku on plaan korraldada 11 eesti keele ja kultuuri tundmise klubi, et aidata Eestis elavatel eesti keelt emakeelena mittekõnelevatel inimestel praktiseerida eesti keelt ja õppida tundma Eesti kultuuri.

Klubide korraldamiseks plaanib Integratsiooni Sihtasutus sõlmida 5 eraldi hankelepingut klubide korraldamiseks erinevates regioonides: Tallinnas, Harjumaal (v. a Tallinn), Narvas, Ida-Virumaal (v. a Narva) ja üle Eesti (v. a Tallinn ja Narva).

Tallinnas peab korraldama kolme klubi tegevust. Teistes linnades ja piirkondades tuleb korraldada kahe klubi tegevus: Narvas kaks klubi, Harjumaal (v. a Talinn) kaks klubi, Ida-Virumaal (v. a Narva) kaks klubi ja üle Eesti (v. a Tallinn ja Narva) kaks klubi.

Pakkuja peab esitama pakkuja kogemuse, klubide korraldamise ja töökava kirjelduse, projekti elluviiva meeskonna kirjelduse ning hinnapakkumuse. Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris SIIN.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 24. märtsil 2021 kell 14.00.

Klubidesse ootame eesti keelt õppima ja parktiseerima soovivaid inimesi, kes on lõpetanud Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel keeltekoolide poolt korraldatud eesti keele B2- ja C1-tasemel kursuse või sooritanud eesti keele B2- või C1- tasemel riikliku tasemeeksami. Selle aasta klubide ajakavada saab tutvuda SIIN.

Klubide tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.