Ootame välismaal elavaid eesti noori eesti keele ja kultuuri laagritesse

Integratsiooni Sihtasutus pakub ka sel suvel välismaal elavatele eesti päritolu 13-18aastastele noortele võimaluse osaleda Eestis toimuvates eesti keele ja kultuuri laagrites. Laagrite eesmärk on aidata noortel säilitada sidet kodumaa ja eesti keelega. Sel suvel saab laagritest osa võtta 66 noort.

Keelelaagrites õpivad noored üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning tutvuvad lähemalt Eesti kultuuriga: koos käiakse ekskursioonidel, külastatakse Eesti vaatamisväärsusi ja tehakse sporti.

2021. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust:

  • I vahetus 5. juulil - 15. juulil noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • ​​​​II vahetus 19. juulil - 29. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus 2. augustil - 12. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.


Registreeruda laagritesse saab kuni 15.03.2021 SIIN. Esitatud taotluste hulgast teeme valiku lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

Laagris osalemine on tasuta, kuid Eestisse reisimise ning tervisekindlustuse kulusid peab katma noore vanem või hooldaja.

Enne laagrisse tulekut sõlmime noore vanema või hooldajaga lepingu, millega lepime kokku poolte vastutuses ja kohustustes.

Lisainfoga laagrite korraldamise kohta saab tutvuda SIIN.

Laagrite korraldamist rahastavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Seoses koroonaviiruse ulatusliku levikuga järgime laagrite korraldamisel Vabariigi Valitsuse etteantud juhiseid. See võib tähendada olulisi piiranguid laagri korraldamisele (kohtade arv, ekskursioonid jne) või ka laagri ärajätmist. Kõikidest muudatustest laagri korraldamisel teavitame vahetuses osalejaid niipea, kui muudatused vajalikuks osutuvad.