Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogramm

28.02.2024 17:30 - 19:45
Tartu Ülikooli muuseum (Ülikooli 18)
  • Language level required: A2+
  • Location: Tartu Ülikooli muuseum Ülikooli 18
  • Time: 28.02.2024 kell 17:30 - 19:45
  • Format: Educational program

Haridusprogramm: „Tee teadmisteni Eesti kultuurist ja pärandist rahvusvahelises rahvusülikoolis“ A2+

Sisututvustus: Tehakse ekskursioon Tartu Ülikooli kunstimuuseumis, mis asub ülikooli peahoone vasakus tiivas (Ülikooli 18, Tartu). Räägitakse hariduse tähtsusest. Esile tuuakse miks on haridus ja teadus olnud Eestis oluline ning kuidas kujundanud tänast Eesti ühiskonda ja väärtushinnanguid. Tutvustatakse minevikku, mis läbi elulähedaste näidete seotakse tänapäevaga. Osalejad saavad lahendada töölehti ja harjutada läbi erinevate ülesannete eesti keelt.

Lisainfo: Tiiu Kreegipuu e-post [email protected], tel 52 96113
-----------
Vähese keeleoskusega täiskasvanutele eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks loodud haridusprogramm. Eesmärgiks tutvustada Eesti kultuuriruumi. Läbi kuulamise ning lugemisülesannete toetakse algtasemel keeleoskaja püüdlust mõista eesti keelt. Lisaks julgustatakse programmis osalejaid läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Haridusprogrammi rahastatakse: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“.

Registration: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14072?lang=en

NB! You can register for the events through the Integration Foundation's self-service, which you can enter using an ID card, Mobile-ID or Smart-ID. Please see the user guide:https://integratsioon.ee/iseteenindus