<dt>Заголовок: </dt><dd> Võrgulehe kutsekeel.ee tuntuse ja kasutatavuse uuring 2013</dd>
Заголовок:
Võrgulehe kutsekeel.ee tuntuse ja kasutatavuse uuring 2013
Автор:
Turu-uuringute AS
Publisher:
MISA
Год:
2013
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
профессиональное образование исследование Европейский социальный фонд 
Файл:
291_Uuring_2013.pdf

Turu-uuringute AS viis perioodil oktoober - detsember 2013 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed tellimusel läbi uuringu võrgulehe www.kutsekeel.ee tuntusest ja kasutatavusest.

Uuringut rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Keeleõppe arendamine 2011-2013“.