Riigihange: „Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides” (viitenumber 275456)

Время конкурса: -
Код: 275456
Организатор: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6953412/general-info

Riigihanke eesmärk on leida kuni 11 koostööpartnerit (muuseumi), kes loob ja pakub haridusprogramme vastavalt riigihanke eseme tehnilisele kirjeldusele, arvestades valitud riigihanke osa kirjeldust (vt AD lisa 1 punkti 1.2).

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus 3.4.4.3 „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6953412/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22.veebruaril 2024 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Mari Sieberk

keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht

+372 5555 0688
[email protected]