Eesti keele praktika keelekohvikus (viitenumber 266274)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 266274
Организатор: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6053580/general-info

Riigihanke eesmärk on leida partnerid, kes korraldavad eesti keele praktiseerimiseks keelekohvikud üle Eesti ajavahemikul august 2023–18. detsember 2023.

Riigihanke eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 3 (kolm) hankelepingut.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.1 „Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6053580/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 30.juunil 2023 kell 11.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]