Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid (viitenumber 265486)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 265486
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5979900/general-info

Riigihanke eesmärk on leida partnerid, kes korraldavad ajavahemikul 1. august 2023–31. märts 2024 Eesti suuremates linnades eesti keele ja kultuuri tundmise klubid. Riigihanke eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 10 (kümme) hankelepingut.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.1 „Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5979900/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22. juunil 2023 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

6599069
[email protected]