Eesti keele koolitusteenuse tellimine (viitenumber 265465)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 265465
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5977400/general-info

Riigihanke eesmärk on leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega kooskõlas eesti keele A1-, A2- ja B1-tasemel koolituste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul august−detsember 2023 (k.a) parandamaks eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute keeleoskust.

Rahastamisallikas: Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5977400/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 21. juunil 2023 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

6599069
[email protected]