Taotlusvoor „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Организатор: Integratsiooni Sihtasutus
https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru eesmärk
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused
Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse tulemus
Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:
- ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;
- suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine; 
- ellu on viidud kultuuriüritused (nt balleti-, muusika- ja filmifestivalid, näitused), milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
- ellu on viidud spordiüritused, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
- toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;
- välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustavad materjalid.

Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse. Taotluse detailne eelarve tuleb koostada ainult taotletava toetuse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27.02.2023 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. 

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 „Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord“.

Taotlusvooru infotund toimub Teamsi keskkonnas 14.02.2023 algusega kell 15.00. Infopäevale palume eelnevalt registreeruda aadressil [email protected]. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected] 

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
[email protected]  

Organisation/name Contributed to Sum
MTÜ WILDSTREAM Narva ÖöTantsupidu 10 000.00 EUR
Eesti Kirjandusmuuseum KEELED ÜHENDAVAD 9 996.00 EUR
IDA-VIRUMAA SPORDILIIT Piirist piirini - liigume parema tervise nimel. 9 500.00 EUR
EESTI JALGPALLI LIIT Jalgpall ühendab! 9 500.00 EUR
Sihtasutus Vaba Lava Loome dialoogi - kogukonnalavastus Narva elanikega. 9 000.00 EUR
Mittetulundusühing Rakvere Maraton Esmakordse ja rahvusvahelise liikumisfestivali elluviimine Maardu linnas 9 000.00 EUR
Sihtasutus Liikumisharrastuse kompetentsikeskus Ida-Virumaa spordijuhtide arenguprogramm ja Liikumisharrastuse konverents 9 000.00 EUR
Kohtla-Järve Järve Kool Kohtla-Järve linn liikuma 7 910.00 EUR
Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum Lõimumisprojekt „Sport ühendab“ 7 638.00 EUR
Eesti Akadeemiline Spordiliit ÜLIÕPILASTE LIIKUMIS- JA SPORDIHARRASTUSE EDENDAMINE 7 000.00 EUR
Tallinna Keskraamatukogu Põlvest põlve: eesti keelt ja kultuuri tutvustav üritustesari 5 000.00 EUR
Mittetulundusühing SILLAMÄE KOOLISPORDI LIIT Sillamäe promenaadi ja treppide jooks 3 600.00 EUR
Sihtasutus FINE 5 TANTSUTEATER Ukraina ja seto kultuurseltside koostöö 2 856.00 EUR