Riigihange „Eesti keele koolitusteenuse tellimine” (viitenumber 254633)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 254633
Организатор: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4957860/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk on leida eesti keele koolitusteenuse osutaja. Eesti keele koolituse eesmärk on koolitatava eesti keele oskuse arendamine ning tema eesti keele B1 tasemeeksamiks ettevalmistamine, kusjuures koolitus hõlmab, vastavalt koolitatava eesti keele oskuse tasemele, eesti keele A1-, A2- ja/või B1-taseme õpet.

NB! Hankelepingu täitmisel peab pakkujal olema tegevusluba eesti keele A2- ja B1- tasemel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Rahastamisallikas: Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4957860/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 26. oktoobril 2022 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]