Taotlusvoor „Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2022"

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Организатор: Integratsiooni Sihtasutus

Taotlusvooru eesmärgiks on tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt Eestiga.

Taotlusvoorust toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa Eesti identiteedi säilimisele välismaal ning toetavad Eesti head kuvandit, samuti suurendavad Eestis teadlikkust diasporaade tegevustest. 

Projekti toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 55 000,00 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt 5000,00 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 05.09.2022 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Taotlusvooru raames esitatavate projektide abikõlblikkuse periood on 5.09.2022– 31.01.2023.

Digitaalselt allkirjastatud või allkirjastatud ja skannitud taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Taotlusvoor omaalgatuslikud projektid“.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium. Taotlusvooru alusdokumendiks on Üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 11.08.2022 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi)

Infopäevale palume eelnevalt registreerida aadressil [email protected].

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisad:

Document

 

Lisainformatsioon:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
Tel: +372 6599 031 või +372 5364 4172
E-post: [email protected]

Raili Pihlamägi
koordinaator
Tel: +372 6599 066
E-post: [email protected]

Organisation/name Contributed to Sum
1. Eesti Selts Belgias EV 105 noorte kunstinäitus 1 492.00 EUR
2. Tampere Eesti Klubi ry Pirkanmaa laste ja noorte jõuluteater Tamperes 1 102.00 EUR
3. Vironkielisen opetuksen seura Eesti lastekirjanduse tutvustamine Latokartano lasteringi eesti lastele 1 836.00 EUR
4. Stockholms Estniska Sangkör Stockholmi Eesti Segakoor 20 kontsert ja juubelivastuvõtt 1 765.00 EUR
5. Arteesia A.s.b.l. Euroopa eesti laste- ja noortekooride teekond XIII noorte laulupeole II etapp ning 15 aastase Euroopa eestlaste segakoori tegevus 3 150.00 EUR
6. Arena Mittetulundusühing Eesti Improteater etendus ja töötoad Londonis 2022 684.00 EUR
7. Cece OÜ Dokumentaalsari „Piirideta põlvkond“ 5 000.00 EUR
8. Helsingin Helmet ry Soome-eestlaste rahvatantsurühmade võrgustiku koostööprojekt Tantsusild 1 335.00 EUR
9. Sydney Eesti Selts Sõrve lastelaager Point Wolstongraftis, Austraalias 4 000.00 EUR
10. Estonian Cultural Society of Chicago DBA Ühisosa 4 000.00 EUR
11. Estonian House in Toronto Limited Toronto Eesti Maja mälestuste video 2 890.00 EUR
12. MTÜ Tartu Loomemaja Eesti Koolid Euroopas 2 660.00 EUR
13. Kuoroyhdistys Siller ry Ootust täis advendiaeg 3 500.00 EUR
14. SA Eesti Mälu Instituut Film ja raamat Teise maailmasõja tagajärjel Rootsi jõudnud Eesti pagulaste põgenemislugudest 3 000.00 EUR
15. Rootsi Eestlaste Liit Eesti Noored Rootsis võrkpallimeeskond 1 523.00 EUR
16. Soome-Eesti Noored ry Jaanuarikuine noortepäev Soomes 2023 1 260.00 EUR
17. MTÜ Koduõpetaja Keeletargad 3 000.00 EUR
18. SA Pärnu Vabahariduskeskus Lavakava „Lydia Koidula tähendusrikkus“ 4 720.00 EUR
19. Föreningen Estival Mihklipäeva laat ja estivali 2023 koogiretsepti võistlus 1 830.00 EUR
20. Estnischer Kulturverein Thüringen Teatripäev lastele Erfurtis 2 100.00 EUR
21. MTÜ Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik ÜENV sügishooaja arengu toetamine 2022 1 900.00 EUR
22. Leedu Eestlaste Selts Foorum “Rännak eestluses meil ja mujal” 3 000.00 EUR
23. Mittetulundusühing VAT Teater Osalustöötoad lastele USA-s – Lakewoodis, New Yorgis, Washingtonis 3 500.00 EUR
24. Eesti Juured Mu isamaa on minu arm – Eesti ja Gruusia sõprus 3 500.00 EUR
25. Virolais Yhdistysten Verkosto Suomessa ry Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry arenduspäevad 2022 2 032.00 EUR

Дополнительная информация:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

6599 031
[email protected]