Riigihange: „Reisiteenuste ostmine” (viitenumber 252134)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 252134
Организатор: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4721340/general-info

Riigihanke esemeks on reisiteenuste osutamine Integratsiooni Sihtasutusele, kusjuures detailne riigihanke eseme tehniline kirjeldus on toodud AD lisas 1.

Menetluse liik: avatud hankemenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid ja teiste rahastajate, sh Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused” vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4721340/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 18. juulil 2022 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Elmira Hozjaitšikova

Integratsiooni Sihtasutuse assistent Narvas

+ 372 659 9064
[email protected]