Taotlusvoor "Väliseesti kultuuriseltside toetus"

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Организатор: Integratsiooni Sihtasutus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;
  • Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;
  • eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
  • kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
  • väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;
  • nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
  • teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

 

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

 

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 „Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022 kell 23.59 Eesti aja järgi. Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjaga aadressile [email protected] . Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjaga aadressile [email protected] (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata allkirjaga paberil taotluse posti teel.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Nõustamiseks võtke palun ühendust:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 6599 031
[email protected]

Iris Järv
koordinaator
+372 659 9029
[email protected]

Nõustamine on kokkuleppel võimalik ka veebi vahendusel Teamsis.

 

TULEMUSED

Organisation/name Contributed to Sum
1. Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul Lääneranniku Eesti Päevad XXXV Seattle 2022 4 000.00 EUR
2. Stockholmi Eesti Kool Mudilaskoori ettevalmistamine XIII Noorte Laulu- ja Tantsupeoks 2 300.00 EUR
3. Estonian Studies Centre Collegium Musicale kontserttuur Kanadas 3 000.00 EUR
4. Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond Ajaleht Peterburi Teataja 2 000.00 EUR
5. Tuglas-seura ry Helsingi Mardilaada lasteprogramm 2 910.00 EUR
6. International Music-friends of Estonia I.M.E. koori jaanipäeva ja jõulukontserdid 2 000.00 EUR
7. The Boston Estonian Society Inc./Bostoni Eesti Selts Boston Balti Filmifestival suurel ekraanil ja virtuaalne 1 358.00 EUR
8. Eesti Selts Belgias Kogukonna jaanipäev 1 200.00 EUR
9. Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides/The Foundation of Estonian Arts and Letters Inc New Yorgi Eesti Kultuuripäevad 2022 2 000.00 EUR
10. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts Eesti rahvatantsu õpetamine Riia Eesti koolis 2 908.00 EUR
11. AO Communitatea Estona din R. Moldova/Moldova Eesti Selts Jaanipäeva tuli soojendab eestlase süda 500.00 EUR
12. Mittetulundusühing Estonian Folks International Rahvusvahelise tantsujuhi täiendõpe 650.00 EUR
13. Associazione Culturale Italia Estonia / Itaalia Eesti Kultuuriselts Eesti kogukonnapäev Roomas 2 500.00 EUR
14. Eesti Kultuuriseltside Ühendus Kultuuriseltside suvekooli korraldamine Narva-Jõesuus üleilma eestlastele 2 500.00 EUR
15. Arteesia A.s.b.l. Eesti koorilaulutraditsiooni hoidmine Euroopa eesti kogukondades 2 990.00 EUR
16. Tampere Eesti Klubi ry 2 Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamine 20. augustil 2022 Tamperes 2 500.00 EUR
17. Uppsala Eesti Selts Kirjanikud üle piiride 2 450.00 EUR
18. Eesti Maja Hollandis/Estse Huis in Nederland Eesti rahvatantsu õpetamine Hollandis 1 200.00 EUR
19. Norsk-Estisk Förening Baltisk sommerfest 2022 - Baltimaade suvepäevad 2022 1 034.00 EUR

Дополнительная информация:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

6599 031
[email protected]