Eelteade: taotlusvoor „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Организатор: Integratsiooni Sihtasutus

Eelteade: 4. jaanuaril 2022 avaneb taotlusvoor „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused. Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;
  • suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud kultuuriüritused (nt balleti-, muusika- ja filmifestivalid, näitused), milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • ellu on viidud spordiüritused, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;
  • välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustavad materjalid.

 

Nõuded taotlejale. Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 03.02.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 „Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord“.

Lisainfo:

Kristina Pirgop-Benton
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected]

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
[email protected]

Дополнительная информация:

Kristina Pirgop-Benton

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

659 9024
[email protected]