Riigihange „Eesti keele koolitusteenuse tellimine” (viitenumber 244381)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 244381
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3958268/general-info

Riigihanke eesmärk: leida eesti keele koolitusteenuse osutaja, kusjuures eesti keele koolitusteenus korraldatakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-, A2- ja B1-tasemel (eesti keeles) kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikus veebruar 2022 kuni 31. detsember 2022 (k.a) kokku ca 650-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule, parandamaks nende keeleoskust.

NB! Hankelepingu täitmisel peab pakkujal olema tegevusluba eesti keele A1-, A2- ja B1- tasemel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3958268/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 4. jaanuaril 2022 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]