Eelteade: 11.11.2021 kuulutatakse välja taotlusvoor „Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide tegevustoetus“

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutus

Taotlusvooru lahtioleku aeg: 11.11.2021 kell 00.00 - 13.12.2021 kell 23.59.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele arendamisele Eestis.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud:

  • rahvusvähemuste kultuuriline mitmekesisus Eesti Ühiskonnas ning seeläbi tugevdatud Eesti kultuuri;
  • rahvusvähemuste katusorganisatsioonide omavaheline koostöö ning koostöö noorte, erinevate eestikeelsete kogukondade, seltside ja kultuuriasutustega;
  • rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkus ja haldusvõimekuse suurendamine;
  • rahvuskultuuride eripära tutvustamine;
  • rahvuskultuuripärandit tutvustavate ja edendavate sündmuste toimumine.

 

Nõuded taotlejale:

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeks on vähemalt viis liikmesorganisatsiooni, kes tegelevad rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustamise, arendamise ja edendamisega Eestis.

Taotleja peab olema tegutsenud rahvusvähemuste katusorganisatsioonina enne taotluse esitamist vähemalt kaks aastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.12.2021 kell 23:59.

Taotlusvooru eelarve on 1 371 000.00 eurot. Toetuse periood 2022. – 2024.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 31.12.2018 määrus nr 24 “Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord”, mis on avaldatud Riigi Teatajas
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019024 ning määruse seletuskiri.

Taotlusvooru infopäev toimub Teamsi keskkonnas:

16.11.2021 kell 10.00 – 12.00. 
Infopäevale palun eelnevalt registreerida e-aadressil [email protected]. Infopäeva lingid edastatakse osalejatele enne infopäeva toimumist.
Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Kristina Pirgop-Benton
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected]

Raili Pihlamägi
Koordinaator
659 9066
[email protected]

Дополнительная информация:

Kristina Pirgop-Benton

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

+372 659 9024
[email protected]