MTÜ Impro Barbarella

MTÜ Impro Barbarella tegevuse eesmärk on vene muusika edendamine ja professionaalse muusikakultuuri arendamine Eestis, Euroopa Liidus ja mujal maailmas.

Oma tegevuses juhindub MTÜ Impro Barbarella kvaliteetse muusika parimast traditsioonist, asetades peamise rõhu noorsootööle.

MTÜ Impro Barbarella on korraldanud kontserte nii Eestis kui ka Euroopa Liidus, olnud II Tiit Kuusiku nimelise rahvusvahelise kammerlauljate konkursi kaaskorraldaja (2012), võtnud osa Tallinna vanalinna päevadest (2009), Saaremaa orhideefestivalist (2013–2017) ja Halliste orelifestivalist (2015–2017).