Hange „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Harjumaal ja veebikursused üle Eesti” (viitenumber 240025)

Время конкурса: -
Riigihange
Код: 240025
Организатор: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3544916/general-info

Riigihanke eesmärk on leida kursuste korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega ja Täiskasvanud uussisserändajate eesti keele õpitee mudeliga REDEL kooskõlas eesti keele õppe B1-taseme kursuste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikus november 2021 kuni 31.12.2022 kokku 250-le kolmandate riikide kodanikust täiskasvanule, parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid ning Siseministeeriumi kaasfinantseering.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3544916/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 20.septembril 2021 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]