Kutsume välismaalt Eestisse tagasipöördunuid jagama kogemusi

Oktoobrist korraldab Integratsiooni Sihtasutus Eestisse tagasipöördunute kohanemist toetavaid kohtumisi, kus osalejad saavad omavahel jagada kogemusi ja praktilist infot Eestis uue eluga kohanemisel.

Kohtumistele on oodatud viimase kahe aasta jooksul kodumaale tagasi tulnud eestlased ning nende pereliikmed, kes soovivad jagada oma kogemusi Eesti eluga kohanemisel teiste tagasipöördujatega ning saada vajadusel nii emotsionaalset tuge kui ka vajalikku praktilist infot oma elu paremaks korraldamiseks.

„Eelmise aasta kogemuskohtumiste korraldamine andis meile kindluse, et tagasipöördunud eestlased soovivad väga üksteisega oma kogemusi jagada sarnaste elukäikudega inimestega,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Meil on väga hea meel, et saame nende kohtumistega aidata kodumaale tagasi tulnud inimestel tunda end siin kodusemalt ja luua neile toetavat võrgustikku. Ootame jooksvalt kohtumistega liituma ka uusi osalejaid,” lisas Cocker.

Kokkusaamised toimuvad üle Eesti, näiteks Tallinnas, Tartus, Pärnus, Virumaal ja on osalejatele tasuta. Neid viivad läbi kogenud nõustajad Elus Muster MTÜst, kes teevad tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ning toetavad seeläbi kohanemist kogukonnas.

Kohtumised toimuvad vabas vormis, kestavad 2-3 tundi, mille jooksul saavad kõik soovi korral jagada oma lugu ja kuulata teiste kogemusi.

Kohtumiste ajakavaga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel integratsioon.ee/kogemuskohtumised. Jooksvalt saab kogemuskohtumiste kohta infot tagasipöördujate klubi lehel Facebookis.

„Minu jaoks oli grupis osalemise juures kõige toredam ja olulisem see, et me rääkisime kõik ühist keelt. See oli turvaline koht, kus jagada rõõme ja muresid, millest inimesed, kellel pole välismaal elamise, õppimise või töötamise kogemust, ei pruugi aru saada. Tänaseni käime oma grupiga läbi!“ ütles eelmisel aastal tagasipöördujate kohtumistel osalenud Kelli Kiipus.

2019. aasta teisel poolel on Integratsiooni Sihtasutuse korraldusel toimunud 12 kogemuskohtumist tagasipöördujatele, kus osales ligi 70 inimest. Kõige rohkem arutati kohtumistel teemasid, mis olid seotud Eesti maksusüsteemi, lastele lasteaia või kooli leidmise, perearsti leidmise, elamispinna leidmise, karjäärivõimaluste ja erinevate kohanemisraskustega.

Integratsiooni Sihtasutus nõustab nii tagasipöördujaid, kes on juba alustanud uut elu Eestis, kui ka neid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi tulla. Nõustamine hõlmab nii praktilist infot kui ka Eestis kohanemisega seotud teemasid.