18. maini saab kandideerida eesti keele õpetajaks!

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja konkursi kümne eesti keele õpetaja kandidaadi leidmiseks. Konkursi tulemusena välja valitud kandidaadid läbivad Tartu Ülikooli koolitusprogrammi, mis annab võimaluse viiele nendest asuda tööle eesti keele õpetajana Narva või Tallinna eesti keele majas ning ülejäänud viis saavad jätkata vabakutseliste eesti keele õpetajatena. Kandideerida eesti keele õpetajaks saab 18. maini. Töökuulutusega saab tutvuda SIIN.

Integratsiooni Sihtasutus ootab kandideerima eesti keele õpetamisest huvitatud kõrgharidusega inimesi, kelle emakeel on eesti keel või kes valdavad eesti keelt lähedaselt emakeele tasemele ning kes ei tööta eesti keele õpetajana üldhariduskoolis.

13. mail kell 15 toimub Zoomi keskkonnas infopäev, kus saab lisainfot konkursi kohta. Loe infopäevast SIIN.

„Esimese samalaadse konkursi viisime läbi 2018. aasta kevadel ning tänu sellele on Eestis juures kümme säravasilmset, loomingulist ning tahet täis eesti keele õpetajat. Meie esimesed eesti keele õpetajad asusid tööle 2018/2019. õppeaastal ning jätkavad keelemajades eesti keele õpetamist ka täna. Oleme saanud eesti keele majad täies mahus tööle ja näeme igapäevaselt huvi kasvu eesti keele õppe vastu. Soovime mitmekesistada õppevorme, et iga õppija leiaks endale võimalikult hingelähedasema õpivõimaluse. Selle pärast plaanimegi valmistada ette veel viis õpetajat keelemajadesse ja viis vabakutselist õpetajat, kes saavad tööle asuda ka teiste keeleõppe pakkujate juures,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. „Nii olemasolevad keelemajade õpetajad kui ka tulevased õpetajad koolitame välja koostöös Tartu Ülikooliga, et toetada kvalifitseeritud eesti keele õpetajate juurdekasvu,“ lisas Irene Käosaar.

Konkursi tulemusena välja valitud eesti keele õpetaja kandidaadid läbivad Tartu Ülikooli koolitusprogrammi, mis toimub perioodil august – detsember 2020. Selle aasta sügisel saavad kolm koolituse läbinud eesti keele õpetajat võimaluse asuda tööle Narva eesti keele majas ja kaks Tallinna eesti keele majas ning ülejäänud viis jätkavad vabakutseliste eesti keele õpetajatena ning võivad ühineda teiste keeleõpet pakkuvate organisatsioonidega.