Taotlusvoor: „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Время конкурса: -
Taotlusvoor
Организатор: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

- ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;
- suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
- ellu on viidud kultuuriüritused (nt balleti-, muusika- ja filmifestivalid, näitused), milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
- ellu on viidud spordiüritused, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
- toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;
- välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustavad materjalid.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19.02.2020 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 "Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord", mis on leitav siin.

Määruse seletuskiri on kättesaadav siin:

 

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 29.01.2020 kell 15.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6. korrus, saalis Meri)
  • 04.02.2020 kell 13.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Narva, Linda 2, saalis Mets)

 

Infopäevale palume registreeruda aadressil [email protected].

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

TULEMUSED

Nr Taotleja nimi Projekti nimi Toetuse summa, EUR
1 OÜ Mägede Hääl Mägede Hääl 2020 lõimumistöötuba, inspiratsioonihommik ja linnalava 10 000
2 Mittetulundusühing VM Fest VM FEST MUSTVEE - Rahvusvaheline vaimuliku muusika festival Peipsi pealinnas 10 000
3 Mittetulundusühing Seiklushunt Vägilase Jooksu sari 2020 10 000
4 Eesti Võrkpalli Liit Ida-Virumaa võrkpalli ja võrkpallurite lõimumine Eesti võrkpalliperega 10 000
5 ÄKKE SUUSAKLUBI Narva terviseraja sporditegevused, kui meie ühiskonna lõimumise mõjutajad 9 850
6 Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival Vene keelt kõneleva sihtgrupi kaasamine Pimedate Ööde Filmifestivalile 9 841
7 EESTI FOLKLOORINÕUKOGU Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma 2020. aasta lõimumist edendavad tegevused 9 770
8 ÜHENDUS SPORT KÕIGILE Liikumisõpetajate sügiskool LIISU 2020 Ida-Virumaal 8 200
9 Shiftworks OÜ Venekeelse kogukonna osalus Tallinn Music Weeki töös 7 140
10 Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi Narva, Tallinna ja Pärnu aerutajate ühine suusalaager Jõulumäel 4 776

 

Дополнительная информация:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]