Alates 1. juunist 2018 saavad tööandjad taotleda töötukassast koolitustoetust töötajate

eesti keele oskuse arendamiseks. Häid valikuid eesti keele õppeks on kõigile, kuid nende hulgast olukorrale kõige sobivama variandi leidmine ei pruugi olla lihtne ülesanne. Kutsu appi Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad, et leida teie töötajate vajadustele enim sobivad keeleõppelahendused.

Sihtasutuse nõustajad analüüsivad teie töötajate ootusi eesti keele õppele ning kiire infovahetuse tulemusena saate soovitused töötukassa pakutava toetuse rakendamiseks. Oleme olnud abiks paljudele suurtele ja keskmise suurusega tööandjatele, kes on vajanud tuge töötajate eesti keele õppe korraldamisel.                                                                                                                

Kõige tüüpilisem küsimus, millele meie nõustajad igapäevaselt vastavad, on „Kuidas registreerida end eesti keele tasuta kursustele?“. Tööandjad omakorda küsivad kontakte universaalse keelekursuse korraldamiseks. Tänapäeval on aga õppimisvõimalusi sedavõrd palju, et keskendudes iga õppija vajadustele ning võimalustele on võimalik vältida keskpäraseid ja poolikuid lahendusi. Nii tööandja kui ka töötaja huvi on siseneda keeleõppesse eesmärgistatult ja läbida protsesse tõhusaimal viisil.

 

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamis- ja infoteenuse kohta saab lisateavet https://www.integratsioon.ee/noustamine  või võttes ühendust infotelefonil 800 9999 või kirjutades e-posti aadressil info@integratsiooniinfo.ee

 

Vastavalt tööandja soovile pakume ka

  • töötajatele kohanemis- ja lõimumisalast teavitust ning nõustamist tööandja ruumides.
  • pärast töötajate keeleõppe käivitamist toetame nõuannetega metoodikate rakendamisel ning juhendame, kuidas toetada töötajate iseseisva keeleõppe alustamist ja jätkamist.
  • pakume võimalust osaleda mitmeetapilisel koolitusel keelekohvikute metoodika rakendamiseks ja samuti mentorlust. Nõustatavateks ja koolitatavateks võivad olla ettevõtete juhid, osakonnajuhid, personalijuhid, koolitusjuhid, keelekohvikute eestvedajad jt.

 

Tööandjale pakutava toe elluviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused".

Дополнительная информация:

Kätlin Kõverik

Senior consultant

+372 533 32 774
katlin.koverik@integratsioon.ee