Alates 1. juunist 2018 saavad tööandjad taotleda töötukassast koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse arendamiseks*. Häid valikuid eesti keele õppeks on kõigile, kuid nende hulgast sobivaima variandi leidmine ei pruugi olla lihtne ülesanne. Kutsuge appi Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad, et leida teie töötajate vajadustele enim sobivad keeleõppelahendused.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad analüüsivad teie töötajate ootusi eesti keele õppele. Tänapäeval on õppimisvõimalusi sedavõrd palju, et keskendudes iga õppija võimalustele ning vajadustele on võimalik vältida keskpäraseid ja poolikuid lahendusi. Nii tööandja kui ka töötaja huvi on õppida keelt eesmärgistatult ja tõhusaimal viisil.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamis- ja infoteenuse kohta saate lisateavet https://www.integratsioon.ee/noustamine või helistades infotelefonil 800 9999 või kirjutades e-posti aadressil info@integratsiooniinfo.ee

Vastavalt tööandja soovile pakub Integratsiooni Sihtasutus ka:

  • töötajatele kohanemis- ja lõimumisalast teavitust ning nõustamist tööandja ruumides;
  • pärast töötajate keeleõppe käivitamist tuge metoodikate rakendamisel, lisaks juhendamist, kuidas toetada töötajaid iseseisva keeleõppe alustamisel ja jätkamisel;
  • võimalust osaleda mitmeetapilisel keelekohvikute metoodika koolitusel ja samuti mentorlust.

Tööandjale pakutavat tuge rahastab Euroopa Sotsiaalfond projektist "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused".

* Koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust.

Toetuse saamiseks peab ettevõte taotluse esitamisele eelneva kolme aasta jooksul kokku vähemalt kahel aastal olema maksnud tööandja töötuskindlustusmakset. Töötaja (kelle koolitamiseks toetust taotletakse) tööleping peab pärast taotluse esitamist kehtima veel vähemalt kuus kuud.

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud töötaja sõidukulu ning palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Kulude kogusummast hüvitab Töötukassa kuni 80%, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot töötaja kohta.

Täpsemad tingimused koolitustoetuse taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tooandjatele

Koolitustoetuse taotlemise avalduse saate esitada e-töötukassas, e-postile koolitustoetus@tootukassa.ee, posti teel või töötukassa esinduses kohapeal.