Erialane eesti keel kütuste tehnoloogia erialale

Автор:
Kaire Viil, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Publisher:
Välja antud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" toel
Год:
2012
Released:
Tallinn
Link:
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=4451
Ключевые слова:
CD, eesti keele õpe, kakskeelne õpe, kõrgharidus, veebipõhine õpe, Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, õppematerjalid, Euroopa Sotsiaalfond