Integratsiooni Sihtasutus koos mitmete heade partneritega korraldab 9. ja 10. augustil toimuval Arvamusfestivalil aruteluala Keel ja meel. Koos arutledes otsitakse vastuseid erinevatele keelt ja meelt puudutavatele küsimustele: Mil moel võiks täituda unistus 1,5 miljonist eesti keele kõnelejast ja kultuuri kandjast? Milline on keele ja meele roll täna, aga ka tulevikus? Milline peaks olema rahvusidentiteet, mis võiks saada kalliks kõigile siia elama asunud inimestele? Mis kannustab või pärsib meie-gruppi kuulumise tunnet ja edukat lõimumist?

Reedel, 9. augustil, kell 16:00 algavas arutelus “Kelle jaoks on Eestis tegutsev meedia?” saavad ala külastajad heita kriitilise pilgu Eesti meediamaastikule – kas ja miks ei jõua Eesti meedia kõigi Eesti kodanike ja elanikeni? Kell 18:00 järgneb Foorumteatri etendus “Igapäevaeluteater: minu kultuur + tema kultuur = meie keel?”, kus erinevate mitmekultuurilisusega seotud dilemmade puhul saab vaataja otsustada, kuidas üks või teine olukord laheneda võiks. Esimene festivalipäev lõpeb kell 19:30 algava aruteluga, kus professor David Vseviov aitab leida vastuseid põnevatele küsimustele keele ja meele vallast nagu parimates ülikoolides on kombeks.

Laupäeval, 10. augustil, kell 14:00 osalevad arutelus “Kodanikuühiskonna näide: kuidas tulla Eestis toime?” säravad aktivistid, kes kõnelevad kodanikuühiskonna rollist lõimumisprotsessis ning sellest, millist rolli on nende töö ühiskondlike protsesside eestvedajana mänginud nende enda lõimumisloos. Laupäevase programmi kõige põnevam osa on kell 16:00 algav Elav Raamatukogu “Emakeele õppest eestlastele mitte-eestlastelt”, kus külastaja saab kuulda eesti keele maja õppurite isiklikke keelelugusid, kuid veelgi olulisem – osaleda näiteks Pakistani, Itaalia, Valgevene ja Iisraeli päritolu inimeste käe all kiires keeletunnis ja õppida selgeks põhifraasid, mida nendesse riikidesse reisides saab kasutada.

Keele ja meele ala korraldamisel teevad koostööd Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Rahvusraamatukogu, Soome Instituut, Rahvusvaheliste Suhete Ring ja Valter Parve.

Täpsemat informatsiooni ala programmi ja arutelude kohta leiab Arvamusfestivali kodulehelt või sotsiaalmeediast.

Kui soovite täpsemat informatsiooni arutelude kohta, mis toimuvad Integratsiooni Sihtasutuse korraldamisel, siis saatke oma küsimused e-postile press@integratsioon.ee või Messengeris @integratsioonisihtasutus.

Kohtumiseni Paide Vallimäel, ajakeskuse Wittensteini kõrval!

Additional information:

Arvamusfestivali toimkond

press@integratsioon.ee