Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda KOMMUNIKATSIOONIJUHTi

kes vastutab järgmiste tööülesannete eest:

 • välis- ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste arendamine ning elluviimine, sh kommunikatsioonistrateegia ja -plaani väljatöötamine ning rakendamine;
 • meediasuhtluse planeerimine ja korraldamine;
 • digitaalse kommunikatsiooni korraldamine ja haldamine (sh digitaalse uudiskirja koostamine, sihtasutuse veebilehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine);
 • meediamonitooringu tellimine ja meediakajastuste analüüsimine;
 • teavitusürituste, -tegevuste ja -kampaaniate korraldamise toetamine;
 • kolleegide ja parterite meediaalane nõustamine ja toetamine;
 • trükiste ja teabematerjalide koostamise organiseerimine.

Eeldame Sinult

 • kõrgharidust (soovitavalt kommunikatsiooni, ajakirjanduse või avalike suhete alal);
 • eelnevat töökogemust kommunikatsiooniprojektide läbiviimisel või avalike suhete ja sisekommunikatsiooni valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • projektide ja ürituste juhtimise ning meeskonnas töötamise kogemust;
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles;
 • vene ja inglise keelte oskust;
 • tahtmist panustada Integratsiooni Sihtasutuse uue kuvandi loomisesse seoses asutuse kolimisega Narva ja eesti keele majade avamisega Narvas ja Tallinnas.

Pakume Sulle

 • võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele;
 • põnevat tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas;
 • asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi.

Asukoht: Narva
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 20.11.2018.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma senise kommunikatsioonialase töökogemuse kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Additional information:

Eda Silberg

Administratiivdirektor

+372 6599 038
eda.silberg@integratsioon.ee