<dt>Заголовок: </dt><dd> Väike eesti-vene õppekavade terminoloogiasõnastik</dd>
Заголовок:
Väike eesti-vene õppekavade terminoloogiasõnastik
Автор:
Einar Vära
Publisher:
MEIS
Год:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9949-10-907-8
Ключевые слова:
словарь развитие программы обучения 

Väike õppekava-alane terminoloogiasõnastik sisaldab üle 450 enamlevinud ja -kasutatava haridussõna koos venekeelsete vastetega. Väljaande sõnavaliku määrab suuresti sõnastiku peaeesmärk - pakkuda abi eestikeelsete kirjutiste vahendajaile vene keeles.

Sõnastiku tiraaž on 25 000, see jaotati koolidele tasuta.