Tahan rääkida eesti keeles. Töölehed 6aastastele

Автор:
Valli Lille, Ene Kurme
Publisher:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Год:
2003
ISBN/ISSN:
9985-4-0345-2
Ключевые слова:
учебные материалы, обучение эстонскому языку, дошкольное образование, рабочие листы
Description

Töölehed on mõeldud eesti keele õpetamiseks 6aastastele muukeelsetele lastele. Materjal sisaldab pilte sõnavara rikastamiseks ja vestlusoskuse arendamiseks. Pildid annavad võimaluse värvimise käigus tutvuda värvuste nimetustega, arendada lapse loovust, ilumeelt ja käeosavust. Kirja eelharjutused on seotud piltide temaatikaga. Töölehe allääres on kinnistav ja lapse käelist osavust ning loogilist mõtlemist arendav ülesanne, tagaküljel õpitavate sõnade tõlge.