<dt>Заголовок: </dt><dd> Sulle, õpetaja! Eesti suhtluskeele õpik kesktasemele</dd>
Заголовок:
Sulle, õpetaja! Eesti suhtluskeele õpik kesktasemele
Автор:
Antidea Metsa, Anne Jänese
Publisher:
TEA Kirjastus
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-188-2
Ключевые слова:
учебные материалы обучение эстонскому языку средний уровень языковoe обучение для взрослых 

Õpperaamat on vene kooli õpetajatele mõeldud eesti keele suhtlusõpik, mis arvestab uusi keeleoskusnõudeid ja on suunatud erialase keele täiustamisele kõikide osaoskuste vallas (kõne, kiri, lugemine, suulise kõne mõistmine).

Probleemistik on õpetajakeskne: millised on õpilase põhivajadused, kuidas leida endale sobivat õpetamisstiili, milliseid õpilasi peetakse probleemseks, kas on kerge olla koolijuht, kas ja miks on kooli vaja meesõpetajaid, millised on linna-/maakooli eelised ja erinevused, milliseid õpetajaid ei unustata jm.

Õpiku metoodiline strateegia rajaneb aktiivmeetodite kasutamisele, võimaldab erinevaid tegevusi ja arendab suhtlemisvalmidust. Kontrollülesanded ja testid abistavad õpetajal valmistuda riigikeeleeksmiks. Eri rubriikidest ja lisadest leiab õpetaja metoodilisi vihjeid õppetunni läbiviimiseks eesti keeles.

Õpikut saab kasutada kursuste raames ja kõrgkooli humanitaaralade keeleõppes, samuti individuaalõppes. Õppetundide arv sõltub rühma algtasemest ja õpetamise eesmärgist. Testid abistavad õpetajat valmistuda kesktaseme keeleeksamiks. Ühe õppetüki läbivõtmiseks võiks kuluda orienteeruvalt 10 õppetundi.