<dt>Заголовок: </dt><dd> Õppekomplekt ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE (õppematerjal, õpetajaraamat, väljendite kogu, kuulamisosa helifailid)</dd>
Заголовок:
Õppekomplekt ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE (õppematerjal, õpetajaraamat, väljendite kogu, kuulamisosa helifailid)
Автор:
Ene Kotkas, Siret Piirsalu, Kalev Salumets
Publisher:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool / MISA
Год:
2012
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
учебные материалы обучение эстонскому языку профессиональное образование медицина здравоохранение языковoe обучение для взрослых Европейский социальный фонд 
Файл:
259_Opik.doc
17_Opetajaraamat.docx
19_Valjendid.doc

Õppekomplekti eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega hooldustöötaja õppekava õpilastel ja juba valdkonnas töötavatel spetsialistidel tööalastes toimingutes ja olukordades keeleliselt toime tulla. Õppekomplekt sisaldab õppematerjali, õpetajaraamatut, väljendite kogu ja kuulamisosa helifaile ning on mõeldud kasutamiseks erialastes keeletundides õpetaja juhendamisel. Kogu õppematerjali läbimiseks on kavandatud 60 akadeemilist tundi kontaktõppena ja seda on soovitatav kasutada B1 tasemel õppijate keeleõppes. 
 

Kuulamisosa helifalid:
 

 

Ptk I dialoog 1 lk 7-8 Ptk III dialoog 2 lk 38 Ptk V dialoog 3 lk 60-61
Ptk I dialoog 2 lk 10-12 Ptk III dialoog 3 lk 41 Ptk VI dialoog 1 lk 70-71
Ptk I dialoog 3 lk 17-18 Ptk IV dialoog 1 lk 45-46 Ptk VI dialoog 2 lk 74
Ptk II dialoog 1 lk 23 Ptk IV dialoog 2 lk 50-51 Ptk VI dialoog 3 lk 75
Ptk II dialoog 2 lk 28 Ptk IV dialoog 3 lk 54 Ptk VII dialoog 1 lk 81-83
Ptk II dialoog 3 lk 30 Ptk V dialoog 1 lk 57 Ptk VII dialoog 2 lk 84-86
Ptk III dialoog 1 lk 34-38 Ptk V dialoog 2 lk 58 Ptk VII dialoog 3 lk 89

 
Õppekomplekt valmis Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse „Kutseõppurite ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe“ raames.