<dt>Заголовок: </dt><dd> Nii on kombeks!</dd>
Заголовок:
Nii on kombeks!
Автор:
Riina Reinvelt, Ene Kurme
Publisher:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Год:
2003
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
9985-4-0343-6
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку среднее образование културные различия высшее образование языковoe обучение для взрослых 

Õpik tutvustab üldisi käitumisnorme ja Eestis üldlevinud tavade kujunemisi ning annab selgitusi kultuurierinevuste kohta. Materjal on mõeldud eelkõige õpetajatele, kes korraldavad muukeelsetele üliõpilastele vastavat suhtlemiskursust, kuid sobib ka õpetajatele, kes töötavad muukeelses gümnaasiumis.